بِسمِ اللهِ اَلرَحمنِ الرَحیمِ


خدا را گفتم 
بیا جهان را قسمت کنیم :
آسمان برای من ،ابرهایش برای تو
دریا برای من ،موج هایش برای تو
ماه برای من، خورشید برای تو

خدا خندید و گفت :
تو بندگی کن و انسان باش همه دنیا برای تو …
من هم برای تو


سلام

امروز شروع کارمه ...البته این اولین وبلاگم نیست.

اما این وب میخوام با وبای دیگه متفاوت باشه...ی وب مفید...

توی این وب اگه خدا بخواد ب همه موضوعات مذهبی مخصوصا حجاب میپردازیم...همه شاهدیم ک این روزا بی حجابی تو مملکت مون زیاد شده .امیدوارم یه روز این بیحجابیا ریشه کن بشه البته نه با زور!


با توکل بر خدا کارمو شروع میکنم و ازش میخوام کمکم کنه تو این کار موفق بشم و به هدف هایی که دارم برسم.