مضرات آشکار:
1-خود فرآموشی:شخصیت اصلی خودتان و ارزش هایتان را فرآموش خواهید کرد،دراین سریالها ،شخص بآزیگر خانه ای بسیار بزرگ و مجلل وسط یک بآغ یا کنآر دریآ دارد و در پارکینگ اش هم پورشه ی آخرین مدل پارک است و همه ی ما بادیدن این تصاویر حسرت میخوریم،چیزهای پوچی که تنها 3%مردم جهان آنهارا دارند و همین افراد هم روزی خواهند مرد و این خانه و کاشانه را در همین دنیا جا خواهند گذاشت..!

2-خدا فراموشی: کسانی که اداره ی این شبکه ها را بر عهده دارند اغلب مسیحی و یهودی یا بودایی هستند.این افراد هیچ اعتقادی به دستورات دینی خودشان هم ندارند و حرف هایی می زنند و کارهایی می کنند که کودک 4ساله هم آن را انجام نمیدهد،مسیحیان حضرت عیسی ع را پسر خداوند می دانند و میگویند خدا خودش را در لباس آدمیت به روی زمین آورده بود!
برای همین است که خداوند در سوره ی توحید میگوید:«بگو خدا یکتاست،خدایی که بی نیاز است،نه فرزندی دارد و نه زاییده شده است و هیچ کس مثل و همانند او نیست»وهمین کفرگویی ها باعث میشود که روی مخاطبانشان هم تاثیر منفی بگذارند.

3-افسردگی و خود زشت پنداری:مخرب ترین تاثیر مآهواره افسردگی و خود زشت پنداریست.بازیگرآن خآرجی با زینت هایی که دارند،همه ی زنآن جهان را تحریـک به تقلید از خودشان می کنند،خوب عده ای نمیتوانند این شکلی باشند،چون ذات انسان میخواهد لباس راحتی بپوشد پس شخص احساس میکند که کم ارزش است.به قول شهید مطهری:کسی که زیبایی اندیشه دارد،زیبایی ظاهرش را به نمایش نمی گذارد،پس شما مطمئنا ارزش بیشتری از زنآن جلوه گر دارید.

4-آلودگی روح و روآن:مشاهده تصاویر و فیلم های نامناسب مآهواره که بالا و پایین 18سآل ندارد باعث میشود شما شفافیت روح خود را به باد بدهید.خداوند در سوره ی نور-30 می فرماید:به مومنان بگو چشم های خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند و عفاف خودرا حفظ کنند

5-تنبلی و گوشه نشینی:تکان نخوردن از جای خود و نشستن برای مدت های طولانی و تلآش نکردن برای آرزوهایتان و تنها نگاه کردن به موفقیت هایی که دیگرآن بدست میارن یکی از بدترین مضرات تلویزیون است.

6-طلاق:طبق نظرسنجی های انجام شده از زوج هایی که قصد طلاق دارند مشخص شده یکی از عوامل بی توجه شدن مرد نسبت به زن و یا ارتباط او با زنآن دیگر بوده است،علتش هم واضح است،هر زنی برای خودش زیبایی های منحصر به فرد خودش را دارد..یک نفر نمی تواند هم چشم درشت یاچشم آبی یا موهای طلایی داشته باشد،پس مرد پس از اینکه عفت نگاه خودش را از دست میدهد به زنآن دیگر هم علاقه مند میشود و همین باعث طلاق و جدایی است.

منبع:ملکه ی حجاب


نظر سنجی:
ماهواره از نظر شما چگونه است؟

1-خیلی باحاله

2-بدترین چیز دنیاست

3-عقده ای میکنه

4-ماهواره نداریم