گفتم : وجدان

گفت یادش بخیر.

گفتم : غیرت 

گفت تاریخش گذشت.

گفتم : حجاب 

گفت : چرا ؟ 

بعد از سلام و احوال پرسی گفتم :چه خوب بود اگر یک سری به 

وجدان میزدم 

گفت چی شده یاد وجدان افتادی ؟

_ راستش علت این همه جنات ها و بد حجابی ها بی وجدانیه . آهی م وکشیدم 

وگفتم :

هرشاخه که از باغ آرد سر 

در میوه ی آن طمع کند رهگزر 

بی حجاب یا بد حجاب شاخه بیرون از حصار باغ است که طمع هر رهگزر 

را به سمت خودش جلب می کند.عاقلانه نیست که انسان برای لذت دیگران 

عذاب الهی را برای خودش بخره +تا پایان امتحاناتم  13/3/93 نیستم .ایشالا بعدش حسابی فعال میشم 

یا علی