توهین به نام مقدس پیامبر اسلام (ص) توسط کفش

بازهم شاهد توهین و بی حرمتی بنام مقدس پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی(ص)

این بار توسط طراحی در مدل کفش های زنانه هستیم

طراحی مدل کفش زنانه با نام محمد(ص)

mohamamd Hitfun توهین به نام مقدس پیامبر اسلام (ص) توسط کفش