یونس دهمرده کارشناس روابط بین الملل : چند روزیست عراق صحنه درگیری و فتنه ای دیگر شده است. گویا مردمان این دیار تا قیامت قرار نیست روی آرامش را ببینند. عراق از سالیان دور صحنه کشمکش اقوام مختلف و درگیریهای فراوانی بوده است.

اما آنچه امروزه در عراق مشاهده میشود را باید جدای از این مباحث دانست با توجه به حرکت سریع داعش به سمت شهرهای مختلف عراق، این موضوع نشان از یک برنامه مدون جهت تخریب و تضعیف عراق که پس از ایران بیشترین جمعیت شیعی در جهان را دارد میباشد.

هشدار دولت قانون به تشکلهای حامی داعش در عراق

درمساله سوریه اگر دقت کرده باشیم، برخلاف تصورات هدف حذف بشار اسد نبود بلکه هدف حامیان تروریستها این بود که بشار را تضعیف و کشور مخروبه ای را در پیش روی وی قرار دهند.

اگر دقیق تر به مسائلی که در چند سال گذشته در سوریه گذشت نگاه کنیم متوجه میشویم که درابتدا , غربیها به صراحت و با توان از گروههای تکفیری حمایت میکردند , سلاح دراختیار آنها قرار میدادند و پشتیبانی اطلاعاتی قوی هم از آنها داشتند اما پس از مدتی مشاهده شد که این حمایتها به بهانه های مختلف کمرنگ تر شد.

دلیل چه میتوانست باشد؟ چه دلیلی داشت که این کشورها از تندروترین گروه مسلمانان حمایت نمایند؟ از همان ابتدا هم قابل پیش بینی بود که اینان قصد دارند با حمایت از تکفیری‌ها , دولت بشار اسد را تضعیف و کشورش را تخریب نمایند وقتی به این هدف خود رسیدند و اصلی ترین متحد ایران درمنطقه را تضعیف نمودند و شهرهایش را ویران کردند دست از حمایت خود از گروههای تکفیری برداشتند، حال از سوریه چه مانده است ؟ یک کشور تخریب شده که نیاز به بازسازی دارد , با صدها هزار کشته که خانواده هایشان نیاز به حمایت دارد و دهها مشکل دیگر که همه آنها برای ترمیم نیاز به حمایت مستقیم ایران دارد.

حال در عراق هم همین سیاست را درپیش گرفته‌اند. اوباما صراحتا اعلام میکند که هنوز برای مداخله نظامی امریکا درعراق زود است!

چرا باید این حرف گفته شود؟ بی شک میتوان ازحال پیش بینی نمود که آمریکا وقتی وارد مساله عراق امروز خواهد شد که داعش پیشروی بسیار خوبی انجام داده باشد، بسیاری از شهرها را ویران کرده باشد , بسیاری از مردم را به خاک و خون کشیده باشد و ….

دقیقا همان اتفاقی که در سوریه رخ داد , عراق پس از سوریه و حزب الله میتواند برای ایران متحد منتطقه ای قوی بشمار آید , و بی شک نیز دیر یا زود این اتفاق مهم با توجه به مسائل قومی و مذهبی نزدیکی که بین مردم و مسئولین دو کشور وجود دارد رخ خواهد داد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که هدف اصلی حمله و یورش داعش و حامیانش به عراق و شهرهای آن , تضعیف نزدیکان ایران و یا بهتر بگوییم تضعیف ایران از طریق تضیعف هم پیمانانش میباشد , برخلاف آنچه تصور میشود درعراق نیز همچون سوریه هدف اصلی براندازی نوری مالکی نیست بلکه تضعیف وی میباشد. اگر کشور ما وارد این عرصه شود و از عراقیها دفاع نماید بی شک از خود و از مواضع خود دفاع نموده است.