دخترانی را می شناسم كه صورتی می پوشند!
لاك قرمز می زنند!
ناز می كنند!
عروسك دارند!
لوس می شوند گــآهی
و لبخنـــد می زنند
اینهایی  كه می شناسم دخترند!!
ولی
به دخترانه هایشان چوب حراج نزدند!
یاد گرفته اند "همه" لایق دخترانه ها نیستند! (1)
اینهــآ هم دختـرند
با چاشنی چــآدر
و نمك حیــا... (2)
هنوز هم "بانمـك ها" پرطرفـــــــــــدارترند...1.رسول اكرم (ص):بهترین زنانتان، آن زن بسیار مهربان و پاكدامن است كه براى شوهرش خودآرایى مى كند و از غیر او خود را محفوظ نگه مى دارد{كافى، ج5، ص324، ح1}
2
.رسول اكرم (ص):حیا خوب است ولى براى زنان خوب تر است{نهج الفصاحه، ح 2006}

+در جواب دوستانی كه فكر می كنند محجبه هـآ ، دخترانه ندارند:)
+یادم باشد دختر بودنم ، دل بعضی ها را باید بزند!

+منبع:+های باحجاب