تمامـ ِ رنگ های دنیــا روسیاه مـ شوند

وقتـ سیاهـ ِ چادرم ،

قد عَلم مـ كند!

چـ خوب مـ دانستند قدیمـ تـر هآ:

"بـالاتـر از سیاهـ رنگـ نیست " (1)
1.امام صادق ـ علیه‌السلام ـ در این زمینه خطاب به «حنّان بن سُدَیر» که نعلین سیاه پوشیده بود، فرمودند: «آیا نمی‌دانی رنگ سیاه مایه تقلیل شهوت است»{وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 3، ص 386}