in the name of godهرگاه نام فمینـیسم را می شنویم،ذهن ما به سرعت به سوی حمایت از بی حجآبی و بی بندوباری و قوانین این چنینی می رود که امروزه باعث خدشه دار شدن چهره  این جـنبش شده است.اما حقیقت این است که این جنبـش به جز چند قانون غیرمنطقی،حامی واقعی زنآن است. 

فمـینیسم مخالف ظلم و ستم به زنآن و خواستار حقوقی برابر بین همه است.که اگر از منظر قران نگاه کنیم میبینیم،خداوند هم بین حقوق زَن و مرد ذره ای تبعیض قائل نشده است..بد نیست بدانید کلمه ی زَن و کلمه ی مرد به مقدار مساوی در قرآن نوشته شده است!!!

دنیا 115بار / آخرت 115بار

ملائک 88 بار/ شیطان 88بار

زندگی 145بار / مرگ 145 بار

سود 50بار / زیان 50بار

زَن23بار/مرد23بار 

اما در مورد تاریخ فمـنیـسم: فمیـنیسم در ابتدای فعالیت های خود تنها خواستار حق رای برای زنآن بود،اما در فعالیت های بعدی به حقوق برابر پوشش بین زَن و مَرد رسید که واقعا غیر منطقی بود،فمینـیسم مخآلف حجاب شد و بی حجآبی را وسیله نبودن زَن خواند...

اما در جهان داناتر از خداوند کسی نیست،پس چرا خداوند در قرآن کریم به حجاب اشاره می فرماید؟

آیا هدف اسلام این نبود که زن ارزشمند تر بشود؟

رسول اكرم صلى الله علیه و آله :

 

اِستَوصُوا بِالنِّساءِ خَیرا؛

 

یكدیگر را به رفتار نیك با زنآن سفارش كنید.


اگر بی حجآبی مساوی با  آزادی و برابری است پس این ها چه هستند؟

فمــینیسم باید پاسخگوی این حرکت زشت باشد.


به نوشته قدسنا عابران در گفتگو با رسانه ها گفته اندکه ما ابتدا فکر می کردیم اینها مآنکن های چوبی هستند که برای نمایش لباسها در ویترین قرار گرفته اند اما با جابجا شدن و پلک زدن آنها فهمیدیم که اینها انسان هستند. گفتیم شاید بجای مآنکن های چوبی از اینها استفاده شده است،پیگیرشدیم ودیدیم این ها برای فروش در ویترین مغازه قرارگرفته اند.