بسم الله الرحمن الرحیم

در هیاهوی زنــــــدگی دریافتم چه دویدن ها که فقط پایم را ازمن گرفت

 

وچه غصه هایی که فقط ؛

 

سپیدی مویم راحاصل شد

 

درحالی که قصه ای کودکانه بیش نبود

 

 

دریافتم کسی هست که اگر بخواهد میشود و اگرنه.  ♥  ..نمــــــــــی شود

به هــمین سادگی . . . . .

 


              خدایا


   
ب هرچی تو این دنیا


 
ب آرزوهام رسیدم


دیدم مث سراب بوده

     
 ...سیرابم نکرده و

   دوباره ی آرزوی دیگه داشتم

 

 ولی میدونم اگه ب تو برسم

 

دیگه هیچی نمیخوام