روایت اول:

حذیفه گوید دیدم رسول خداپرده کعبه را گرفته و به شدت گریه می کند.عرض کردم یارسول الله !چه چیزی شما را به گریه دراورده ؟

فرمودند: ای حذیفه !مطالبی را که می گویم به قلبت بسپار و با چشمت ببین وبا انگشتت بشمار :

وقتی که امت من نماز را ضایع می کنند

از شَهوت پیروی می کنند،

خیانت در میان آنها زیاد می شود،

وامانت وامانت داری کم می شود،

ومشروبآت اَلکلی بنوشند،

وامنیت از راههای زمینی و هوایی برداشته شود،

و مردم همدیگر را سب و لعن کنند

وخانواده ها در دامن فِـساد سقوط کنند

افراد جامعه نسبت به هم بدبین شوند ،

درختکاری زیاد شود و محصولات اندک شود ،

قیمت اجناس به طور سرسام اور بالا رود

عمل خلاف پسندیده شود ،

ناسزا و فُـحش را به پدر ومادر وسیله سرگرمی قرار دهند

آشکارا ربا بخورند،(3هزآرمیلیآرد)

افراد نادان زمام اموررا بدست گیرند،

افراد از کاروخلق خویش تعریف کنند،

زشتی دروغ از بین رود

محبت نسبت به هم کم شود وصله رحم از دلهای مردم از بین رود

فسآد جنبه عمومی پیدا کند،

ملت بیت المال را وسیله شخصی خود بدانند،

حرام را با تغیر نام حلال بشمرند

از اسلام چیزی جز نام ان نماند

،مساجد آباد ولی خالی از تقواست.روایت دوم:

جابربن عبدالله انصاری از حضرت رسول نقل میکنند که فرمودند:

از علائم اخرالزمان این است:

زکات دادن متروک گردد،

سخن معمولی شما دروغ و غیبت شود ،میوه و نقل مجالس شما غیبت،

وانچه بدست می اورید حرام،

و بزرگان به کوچکان رحم نکنند ،وکوچکان احترام بزرگان را حفظ نکنند ،

مرد از همسر خود اطاعت کند،

درباره همسایه جفا کنند،

با ارحام قطع ارتباط کنند ،

حیای کوچکان کم ،ساختمانها بلند شود،

مرد پدرش را لعن کند ،برادارن نسبت به هم حسادت بورزند ،

خیانت در میان شرکا زیاد ،وفا کم،

و پرده حیا از زنان برداشته شود،

 مومنین در جامعه ذلیل باشند و منافقین عزیز!

و قران را به صورت غنآخوانند (با سآزها واوازکه نمونه ان را در سال پیش دیدیم)

مردها با مردها وزنان با زنان ازدواج کنند(در کشورهای خارجی با وجودمخالفت ها رو به قانونی شدن هست)

مردها شبیه به زنان میشوند(در ایران که زیاد میبینیم)

[این عکس یک پسر هست]

سازها واواز در میان انها رواج می یابد ودر مجامع خودشان از ان استفاده می کنند و کسی انها را نهی نمی کنند بلکه تشویق می کنند

با اینکه یکی از گناهان کبیره است که کبیره بودن انها بر انها پوشیده نیست پس وای بر انها از جزا دهنده روز رستاخیزوشفاعت من به آنها نخواهد رسید و کسی که به اعمال انها راضی باشد و انان را از این عمل نهی نکنند در روز قیامت پشیمان شود ومن از او بیزارم.

و مردانی بر مرکب سوار شوند که زنهای انها شبیه مردانند زنهای ایشان اگرچه لباس پوشیده اند اما برهـنه اَند

موهایشان مانند کوهان شتران خراسانی ست پس انها را لعنت کنید که آنها لعنت شوندگانند واعلام کنید که نمازشان پذیرفته  نمیشود.


روایت سوم از حضرت علی :

رشوه خواری در میان مردم رواج یابد،(اسمش هم میزارن شیرینی)

دین را به دنیا بفروشند

،نابخردان را بر کارها بگمارند ،

زنان را در مسائل اجتماعی و شخصی طرف مشورت خود قرارا دهند ،زنان با مردانشان به جهت حرص دنیا در کار تجارت شرکت کنند،

هُنرپیـشه های آوازه خوان تربیت شوند

زنها بر مرکب سوار شوند

از لحاظ لباس و قیافه زنان شبیه مردان ومردان شبیه زنان شوند(موی کوتاه و بلیز و شلوارتوخیابون یکی از این عوامل است)

ومردان لباس حریر بپوشند و جوانان سر برهنه راه روند

و صورتهای خود را صاف وصیقلی کنند و موها را از بیخ بزنند و گردنبند های طلا بپوشند و لباس تنگ بپوشند و جامه نازک بپوشند به طوری که زیر لباسشان معلوم باشد و...

آخرالزمان


روایت چهارم از امام جعفر صادق(ع):

وقتی دیدی علنا شرآب می خورند وافرادی که از خداوند نمی ترسند مجلس شرآب را رواج دهند

و دیدی که کسی مردم را به امر به معروف ونهی از منکر دعوت کنند و در بین مردم ذلیل شود

و دیدی فعل حرام را حلال وحلال را حرام بدانند

ودیدی که اهل ایمان در مقابل منکرات جز با قلبشان توان انکار ندارند

و دیدی زنها بر مردان غلبه شوند و برخلاف رضای شوهرانشان عمل کند و مردانشان را از لحاظ زندگی اداره کنند

ودیدی گناه در میان اجتماع اشکار شود و مردم هم انها را می بییند ولی جرات بر منع ندارند

و دیدی غیبت را سخنی دلچسب می دانند

ودیدی مردم طرفدار کسی هستند که قدرت دست اوست

و دیدی به کسانی که امر به معروف ونهی از منکر می کنند می گویند به تو مربوط نیست

دیدی در میان مردم و محافل عمومی تنها نسبت به اغنیا و ثروتمندا ن احترام شود

و دیدی که فرزندان احترام پدر ومادر را به جا نمی اوررند و انها را تحقیر می شمارند و بدترین حالت را والدین دارند در نزد فرزندانشان

و دیدی که موذن برای اذان و نماز گزار برای نماز پول طلب کنند

شنیدن اواز برای مردم سهل اما شنیدن ایات قران سنگین باشد


من میتونم بگم از 100 درصد 98درصد این نشانه ها علنی شده

اما از 1200نشانه ای که برای آخرالزمان در نظر گرفته شده بود

تنها5نشانه باقی مانده است که اولین آنها فتنه ی سفیانی است

که همین الان سفیانی در سوریه در حال کشتن شیعیان و سر بردین آنهاست...