دختری داد میزد ، گریه میکرد...

میگفت میخواهم صورت برادرم را ببوسم اما اجازه نمیدهند...!

یکی گفت:خواهرش است، مگر چه اشکالی دارد؟!!

بگذارید برادرش را ببوسد...؛

گفتند شما اصرار نکنید نمیشود...!

«این شهید سر ندارد»

:'(


السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)

شادی روح شهدا صلوات

امارقیه سه ساله با سرِ پدر....

:(