یِکـــــ قَدَمــــــ تآ خُدآ♥ >من : ✿ نه احساسی امـ و نه منطقــے فقطـــ بـه گنجـــایش احساسمـ مینویسمــ..!✿ >نامم : +اگر دو خط دو طرف عدد قرار بگیرن عدد را مثبت می کنن حتی اگر منفی باشد دو خط که اسمشان قدرمطلق است چادر من قدر مطلق من است چه خوب باشم چه بد از من انسانی خوب می سازد یادم باشد قدر مطلق عدد را "مثبت" جلوه نمی دهد بلکه عدد را مثبت می کند...+ ✿بَچهـــــــ مُثبَت✿ tag:http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com 2019-09-18T15:41:46+01:00 mihanblog.com خدآیـم♥ 2015-02-25T18:24:30+01:00 2015-02-25T18:24:30+01:00 tag:http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/87 ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ ]]> رنگ چادر من ...♥ 2015-02-24T18:31:35+01:00 2015-02-24T18:31:35+01:00 tag:http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/86 ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ نمے دانم چطور رنـــــگ چادر مشکــــےِ من مکروه است.... اما رنگـــ خط چشـــم هایت که از دور مشکــے بودنش را داد می زند مکروه نیست؟؟ نمیدانم چطور آرایش های جیغ و غلیــــــظ برنزه سیاهےِ مژه هاےِ ریمیل خورده و چندش آور خشک شده مثل پاهاےِ عنکبوت ،چشمت را نمے زند...؟؟؟ اما چادر مشکےِ من چشمانت را می زند... نمے دانم... دلیل این همه تناقض در گفتار و رفتارت را نمیدانم...منبع : http://khompare.mahdiblog.com/ نمے دانم چطور رنـــــگ چادر مشکــــےِ من مکروه است....

اما رنگـــ خط چشـــم هایت که از دور مشکــے بودنش را داد می زند مکروه نیست؟؟

نمیدانم چطور آرایش های جیغ و غلیــــــظ برنزه سیاهےِ مژه هاےِ ریمیل خورده و چندش آور خشک شده مثل پاهاےِ عنکبوت ،چشمت را نمے زند...؟؟؟

اما چادر مشکےِ من چشمانت را می زند...

نمے دانم...

دلیل این همه تناقض در گفتار و رفتارت را نمیدانم...s5.gifمنبع : http://khompare.mahdiblog.com/
]]>
حجـآب ♥ 2015-02-24T18:14:35+01:00 2015-02-24T18:14:35+01:00 tag:http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/85 ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥   פ : פـیاے یك زטּ    ج : جـᓄـال یك زטּ    ا : اـבب یك زטּ    ب : برפֿـورב یك زטּ    هـᓄــہ ے ایטּ ها בر یك جـᓄـلـہ جـᓄـع ᓄـے شوב    آטּ هـᓄ פـجاب اـωـت.  

  פ : פـیاے یك زטּ
 
 ج : جـᓄـال یك زטּ
 
 ا : اـבب یك زטּ
 
 ب : برפֿـورב یك زטּ
 
 هـᓄــہ ے ایטּ ها בر یك جـᓄـلـہ جـᓄـع ᓄـے شوב
 
 آטּ هـᓄ פـجاب اـωـت.  
]]>
آنها چفیه داشتند...... من چادر دارم♥ 2015-02-24T18:05:26+01:00 2015-02-24T18:05:26+01:00 tag:http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/84 ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥  آنها چـᓅـیـہ בاشتنـב...... ᓄـטּ چاـבر בارᓄ  آناטּ چـᓅـیـہ ᓄـے بـωـتنـב تا بـωـیجے وار بجنگنـב...  ᓄـטּ چاـבر ᓄـے پوشـᓄ تا زهرایے زنـבگے ڪنـᓄـ...  آناטּ چـᓅـیـہ را פֿـیـω ᓄـے ڪرבنـב تا نَـᓅـَـω هایشاטּ آلوבـہ ے شیـᓄـیایے نشوב...  ᓄـטּ چاـבر ᓄـے پوشـᓄ تا از نـᓅـَـω هاے آلوבـہ בور بـᓄـانـᓄـ...  آناטּ ᓄـوᓆـع نـᓄـاز شب با چـᓅـیـہ صورت פֿـوב را ᓄـے پوشانـבنـב تا شناـωـایے نشونـב...  ᓄـטּ چاـבر ᓄـے پوشـᓄ تا از نگاـہ هاے פـراـᓄ پوشیـבـہ باشـᓄـ...  آناטּ چـᓅـیـہ ر  آنها چـᓅـیـہ בاشتنـב...... ᓄـטּ چاـבر בارᓄ

 آناטּ چـᓅـیـہ ᓄـے بـωـتنـב تا بـωـیجے وار بجنگنـב...

 ᓄـטּ چاـבر ᓄـے پوشـᓄ تا زهرایے زنـבگے ڪنـᓄـ...

 آناטּ چـᓅـیـہ را פֿـیـω ᓄـے ڪرבنـב تا نَـᓅـَـω هایشاטּ آلوבـہ ے شیـᓄـیایے نشوב...

 ᓄـטּ چاـבر ᓄـے پوشـᓄ تا از نـᓅـَـω هاے آلوבـہ בور بـᓄـانـᓄـ...

 آناטּ ᓄـوᓆـع نـᓄـاز شب با چـᓅـیـہ صورت פֿـوב را ᓄـے پوشانـבنـב تا شناـωـایے نشونـב...

 ᓄـטּ چاـבر ᓄـے پوشـᓄ تا از نگاـہ هاے פـراـᓄ پوشیـבـہ باشـᓄـ...

 آناטּ چـᓅـیـہ را ωـجاـבـہ ᓄـے ڪرבنـב وبـہ פֿــבا ᓄـے رωـیـבنـב ...

 ᓄـטּ با چاـבرᓄ نـᓄـاز ᓄـے פֿـوانـᓄ تا بـہ פֿــבا برωــᓄـ...

 آناטּ با چـᓅـیـہ زפֿــᓄ هایشاטּ را ᓄـے بـωـتنـב ...

 ᓄـטּ وᓆـتے چاـבر ے ᓄـے بینـᓄ یاـב زפֿــᓄ پهلوے ᓄـاـבرᓄ ᓄـے اـᓅـتـᓄـ...

 آناטּ ωـرפֿـے פֿـونشاטּ را بـہ ωـیاهے چاـבرᓄ اـᓄـانت בاـבـہ انـב...

 ᓄـטּ چاـבرωـیاهـᓄ را ᓄــפـڪـᓄ ᓄـے پوشـᓄ تا اـᓄـانتـבار פֿـوبے براے آناטּ باشـᓄـ...  ]]>
زن محجبه♥ 2015-02-24T18:03:18+01:00 2015-02-24T18:03:18+01:00 tag:http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/83 ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ مارتین ایندک محقق و دیپلمات امریکایی: هر زن محجبــه در کوی و برزن ایــران ، بــه منــزله پـرچم جمهوری اسلامی است لذا مــا بــرای برانــدازی ایــن نظام بایــد ایــن حجاب را سست کنیم . دیگر وقت آن نیست که دانشجویــان را بــه خیابــان ها بکشانیم، بلکه بایــد حجاب را از سر زنان بــرداشت و از ایــن طریق می توان نظام اسلامی ایــران را نابــود کــرد  منبـع:بیداری افکار شبستر مارتین ایندک محقق و دیپلمات امریکایی:


هر زن محجبــه در کوی و برزن ایــران ،


بــه منــزله پـرچم جمهوری اسلامی است


لذا مــا بــرای برانــدازی ایــن نظام بایــد ایــن حجاب را سست کنیم .


دیگر وقت آن نیست که دانشجویــان را بــه خیابــان ها بکشانیم،


بلکه بایــد حجاب را از سر زنان بــرداشت


و از ایــن طریق می توان نظام اسلامی ایــران را نابــود کــرد

 

منبـع:بیداری افکار شبستر

]]>
«این شهید سر ندارد» ♥ 2014-11-10T16:10:28+01:00 2014-11-10T16:10:28+01:00 tag:http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/82 ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ دختری داد میزد ، گریه میکرد... میگفت میخواهم صورت برادرم را ببوسم اما اجازه نمیدهند...! یکی گفت:خواهرش است، مگر چه اشکالی دارد؟!! بگذارید برادرش را ببوسد...؛ گفتند شما اصرار نکنید نمیشود...! «این شهید سر ندارد» :'( السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع) شادی روح شهدا صلوات امارقیه سه ساله با سرِ پدر.... :(

دختری داد میزد ، گریه میکرد...

میگفت میخواهم صورت برادرم را ببوسم اما اجازه نمیدهند...!

یکی گفت:خواهرش است، مگر چه اشکالی دارد؟!!

بگذارید برادرش را ببوسد...؛

گفتند شما اصرار نکنید نمیشود...!

«این شهید سر ندارد»

:'(


السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)

شادی روح شهدا صلوات

امارقیه سه ساله با سرِ پدر....

:(


]]>
خواهرم ...♥ 2014-11-10T16:03:03+01:00 2014-11-10T16:03:03+01:00 tag:http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/81 ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ خواهرم روی صحبتم با شماست از طرف یک خواهری ... در شهری که هرچه رژت قرمز تر موهایت خوشرنگتر ساپورتت تنگ تر مانتو ات کوتاهتر = با شخصیت تر و محترم تر !!! ترجیح میدهم چادر سر کنم . می دانم چادری هایی را میشناسی که حرمت آن را نگه نمیدارند . باور کن این قانع کننده نیست برای چادر نداشتن تو . تو حرمت حجاب زهرا ( س ) را نگه دار ... وبه همه ثابت کن : چادری های زهرایی بیشترند ... اگر حجابت را یک پیام بدانی و یا یک اسلحه . در محیط کفر هم بروی از خودت دورش نمیکنی . اما اگر ندانی چرا حجاب بسم الله الرحمن الرحیم

خواهرم روی صحبتم با شماست از طرف یک خواهری ...

در شهری که هرچه رژت قرمز تر

موهایت خوشرنگتر

ساپورتت تنگ تر

مانتو ات کوتاهتر

=

با شخصیت تر و محترم تر !!!

ترجیح میدهم چادر سر کنم .

می دانم

چادری هایی را میشناسی که حرمت آن را نگه نمیدارند .

باور کن این قانع کننده نیست برای چادر نداشتن تو .

تو حرمت حجاب زهرا ( س ) را نگه دار ...

وبه همه ثابت کن :

چادری های زهرایی بیشترند ...

اگر حجابت را یک پیام بدانی و یا یک اسلحه .

در محیط کفر هم بروی از خودت دورش نمیکنی .

اما اگر ندانی چرا حجاب داری !!

و یا چادی می پوشی  هر از گاهی در مقابل جوانی که می ایستی

سعی میکنی در برابر باد باشی تا کمکی باشد برای کنار رفتن چادرت ...

همان چادری که ندانستی چرا پوشیدی .

بله خواهرم حجاب تو میتواند

یک عادت باشد

یک تظاهر باشد

و یا یک اجبار باشد ...

اما بیا کاری کن که حجاب تو

یک انتخاب عاقلانه و حافظ پاکی و عصمت تو باشد

حجاب نمایی از بندگیت باشد ...

گاهی نفس کشیدن سخت می شود ...


]]>
خـــ♡ــدا 2014-10-22T16:07:32+01:00 2014-10-22T16:07:32+01:00 tag:http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/80 ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ دلـــت را بــه خـــ♡ــدا بسپـــار گــاهی نــه گــریــه آرامــت می کنــد و نــه خنــده نــه فــریــاد آرامـــت می کنــد؛ نــه سکـــوت آنجــاست کـــه رو بــه آسمــان می کــنی و می گــویی: خــدایــا تنهـــا تــــو را دارم؛ تنهـــایــم نگـــذار . . . بسم الله الرحمن الرحیمدلـــت را بــه خـــ♡ــدا بسپـــار
گــاهی نــه گــریــه آرامــت می کنــد و نــه خنــده
نــه فــریــاد آرامـــت می کنــد؛ نــه سکـــوت
آنجــاست کـــه رو بــه آسمــان می کــنی و می گــویی:
خــدایــا تنهـــا تــــو را دارم؛
تنهـــایــم نگـــذار . . .


]]>
اَفــسوس ... 2014-10-22T16:05:01+01:00 2014-10-22T16:05:01+01:00 tag:http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/79 ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ اَز "تـو" گـُفتـن هـآ . . . بـه تـیرآژ بـی نـهآیت چـآپ مـی شَود !! می رود کـتآبـخآنه هـآ ... عـَمل کـَردن >> امّـآ هنوز ... دَر اَنـبآرهـای غـِـفلـَت ... خـآکِـ کـج فـهَمی می خـورَد ...!!! اَفــسوس ... بسم الله الرحمن الرحیم

اَز "تـو" گـُفتـن هـآ . . . بـه تـیرآژ بـی نـهآیت چـآپ مـی شَود !!

می رود کـتآبـخآنه هـآ ...

عـَمل کـَردن >> امّـآ هنوز ... دَر اَنـبآرهـای غـِـفلـَت ...

خـآکِـ کـج فـهَمی می خـورَد ...!!!

اَفــسوس ...http://s5.picofile.com/file/8135594626/27531268420781217975.jpg


]]>
شهدایِ ایران... 2014-10-22T16:03:10+01:00 2014-10-22T16:03:10+01:00 tag:http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/78 ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺗﺮﮐﻪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺟﻨﻮﺑﯿﻪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﻗﺰﻭﯾﻨﯿﻪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯿﻪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯿﻪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺷﻤﺎﻟﯿﻪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺷﯿﺮﺍﺯﯾﻪ ... . . . . . . . ... ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩ ﺟﻠﻮﺩﺷﻤﻦ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻥ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﻭ ﻧﺎﻣﻮﺳﻤﻮﻥ ﻧﮑﻨﻪ ♡♡ . . . ﻟﺮﻩ ........... ﺏﺭﻭﺟﺮﺩﯼ ﺑﻮﺩ ﺗﺮﮐﻪ ......... ﻣﻬﺪﯼ ﺑﺎﮐﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﺟﻨﻮﺑﯿﻪ ......... ﻋﻠﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻮﺩ ﻗﺰﻭﯾﻨﯿﻪ ...... ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯿﻪ ....... ﻃﺎﻫﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯿﻪ ..... ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻫﻤﺖ ﺑﻮﺩ ﺷﻤﺎﻟﯿﻪ ....... ﺷﯿﺮﻭﺩﯼ ﺑﻮﺩ ﺷﯿﺮﺍﺯﯾﻪ ...... ﻋ بسم الله الرحمن الرحیم

ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺗﺮﮐﻪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺟﻨﻮﺑﯿﻪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﻗﺰﻭﯾﻨﯿﻪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯿﻪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯿﻪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺷﻤﺎﻟﯿﻪ ... ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﯾﻪ ﺷﯿﺮﺍﺯﯾﻪ ... . . . . . . . ... ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩ ﺟﻠﻮﺩﺷﻤﻦ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻥ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﻭ ﻧﺎﻣﻮﺳﻤﻮﻥ ﻧﮑﻨﻪ ♡♡ . . . ﻟﺮﻩ ........... ﺏﺭﻭﺟﺮﺩﯼ ﺑﻮﺩ ﺗﺮﮐﻪ ......... ﻣﻬﺪﯼ ﺑﺎﮐﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﺟﻨﻮﺑﯿﻪ ......... ﻋﻠﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻮﺩ ﻗﺰﻭﯾﻨﯿﻪ ...... ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯿﻪ ....... ﻃﺎﻫﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯿﻪ ..... ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻫﻤﺖ ﺑﻮﺩ ﺷﻤﺎﻟﯿﻪ ....... ﺷﯿﺮﻭﺩﯼ ﺑﻮﺩ ﺷﯿﺮﺍﺯﯾﻪ ...... ﻋﺒﺎﺱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ............. ♡ شمایی ﮐﻪ ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﻫﺎﺕ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﺭﻓﯿﻘﺎﺕ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻮﮎ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﺕ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻭﻃﻦ ﻫﺎﺕ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺟﻮﻧﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﺎ ﻣﻨﻮﺗﻮ ﺍﻵﻥ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﺰﺍﺭ ﯾﺎ ﮐﭙﯽ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﻭﻧﻦ ایران با همین همبستگی اقوام تونسته از ناموس و خاک و وطن دفاع کنه.]]>
در هیاهوی زنـ♥ـدگی ..... 2014-10-22T15:59:15+01:00 2014-10-22T15:59:15+01:00 tag:http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/77 ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ در هیاهوی زنــــ♥ــدگی دریافتم چه دویدن ها که فقط پایم را ازمن گرفت   وچه غصه هایی که فقط ؛   سپیدی مویم راحاصل شد   درحالی که قصه ای کودکانه بیش نبود     دریافتم کسی هست که اگر بخواهد میشود و اگرنه.  ♥  ..نمــــــــــی شود به هــمین سادگی . . . . .                 خدایا     ب هرچی تو این دنیا   ب آرزوهام رسیدم دیدم مث سراب بوده   &nbsp بسم الله الرحمن الرحیم

در هیاهوی زنــــــدگی دریافتم چه دویدن ها که فقط پایم را ازمن گرفت

 

وچه غصه هایی که فقط ؛

 

سپیدی مویم راحاصل شد

 

درحالی که قصه ای کودکانه بیش نبود

 

 

دریافتم کسی هست که اگر بخواهد میشود و اگرنه.  ♥  ..نمــــــــــی شود

به هــمین سادگی . . . . .

 


              خدایا


   
ب هرچی تو این دنیا


 
ب آرزوهام رسیدم


دیدم مث سراب بوده

     
 ...سیرابم نکرده و

   دوباره ی آرزوی دیگه داشتم

 

 ولی میدونم اگه ب تو برسم

 

دیگه هیچی نمیخوام


]]>
مـن دخترم از نسل حـوا ♥ 2014-10-05T16:51:07+01:00 2014-10-05T16:51:07+01:00 tag:http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/76 ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ مـטּ هم دوستـ دارم کـ موهایم کمے هوا بخورد .این روزها هم کـ خودتـ می دانی گرما طاقتـ مے برد مـטּ خیلے وقتـ استـ که حتے کسے نمی داند موهایمـ چه رنگے دارد.تمام مردهایے ک مبهوتـ تو می شوند من را با اخم بدرقه مے کنند. مـטּ آدم مومنے نیستمـ ولے گناه فردے را به گناه اجتماعے ترجیح مے دهم مـטּ اگر بخواهم سقوط کنم دستـ آدم هاے دورو برم را هم نمے گیرم تا سقوط کنند چون آن ها را دوستـ دارم گرماےِ زیر چادر دوچندان است رفیق ولے حرارتِ نگاه هاے مختوم به لذت دیگرے ویرانگرتر استـ   پ.ن : مـن دخترم مـטּ هم دوستـ دارم کـ موهایم کمے هوا بخورد .این روزها هم کـ خودتـ
می دانی گرما طاقتـ مے برد

مـטּ خیلے وقتـ استـ که حتے کسے نمی داند موهایمـ چه رنگے دارد.تمام مردهایے ک مبهوتـ تو می شوند من را با اخم بدرقه مے کنند.

مـטּ آدم مومنے نیستمـ ولے گناه فردے را به گناه اجتماعے ترجیح مے دهم

مـטּ اگر بخواهم سقوط کنم دستـ آدم هاے دورو برم را هم نمے گیرم تا سقوط کنند چون آن ها را دوستـ دارم
گرماےِ زیر چادر دوچندان است رفیق ولے حرارتِ نگاه هاے مختوم به لذت دیگرے ویرانگرتر استـ

 

پ.ن : مـن دخترم از نسل حـوا با ظرافت ها و زیبایـﮯ هاامــآ زیبایـﮯ های مـن رازهایـﮯ هستند محرمانه!خالقـمــ سفارش کرده جز برای محارمـ فاششان نکنمـ]]>
آزادی های واقعی 2014-09-26T11:50:12+01:00 2014-09-26T11:50:12+01:00 tag:http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/74 ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ ]]> مُبَــــلِغِ حِجآبــــ 2014-09-26T11:47:28+01:00 2014-09-26T11:47:28+01:00 tag:http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/73 ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ تصویرت در شبکه اجتماعی با چادر و روسری ! لبخندی ملیح و نگاهی که سراسر ناز است ! پیش چشمـ هزاران نامحرمـ لایک میخورد و تـــو نوشتـه ای : افتخــار میکنمـ که محجبــه امـ ! اگر اینگونه میخواهی مبلغ حجاب در فضای مجازی باشی بدان که: دلبری کردن "تـــو"ی چادری دل میزند از چــــادر ! تصویرت در شبکه اجتماعی

با چادر و روسری !

لبخندی ملیح و نگاهی که سراسر ناز است !

پیش چشمـ هزاران نامحرمـ لایک میخورد

و تـــو نوشتـه ای :

افتخــار میکنمـ که محجبــه امـ !

اگر اینگونه میخواهی مبلغ حجاب در فضای مجازی باشی

بدان که:

دلبری کردن "تـــو"ی چادری دل میزند از چــــادر !


]]>
شهیـבپرورے ♥ 2014-09-26T11:40:31+01:00 2014-09-26T11:40:31+01:00 tag:http://yek-ghadam-takhoda.mihanblog.com/post/72 ♥بَچِهـــــ مُثبَت♥ هر چه فڪر میڪنم میبینم زن ڪه باشے نمیتوانے مثل آن موقع ها بجنگے و شهیـב شوے ... ولے میشوב با حجاب باشے פ شهیـבپرورے ڪنے ... ان شـــــــــاالله هر چه فڪر میڪنم میبینم زن ڪه باشے نمیتوانے مثل آن موقع ها بجنگے و شهیـב شوے ...


ولے میشوב با حجاب باشے

פ

شهیـבپرورے ڪنے ...

ان شـــــــــاالله]]>